תקנון השתתפות

תקנון ליגת 3X3 ישראל

תנאי חשוב לידיעה לאור התקופה –  במידה והליגה לא יתאפשר בשל החלטת משרד הבריאות דמי ההרשמה ששולמו יוחזרו במלואם למשתתפים.

 1. בכל קטגורית טורניר יכולים להירשם עד 32 קבוצות
 2. ההרשמה הינה על פי בסיס מועד ההרשמה, קרי 32 הקבוצות הראשונות שירשמו ושביצעו את התשלום עבור ההשתתפות יהיו רשומות לטורניר.
 3. הנהלת הטורניר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר הקבוצות המשתתפות עפ”י שיקולים משלה.
 4. שיטת המשחקים תפורסם בהמשך בכפוף לכמות הנרשמים.
 5. כל קבוצה יכולה לרשום עד 5 שחקנים בסגל שלה, כאשר לכל משחק יש לרשום עד 4 שחקנים ( ולא פחות מ-3 ) שהינם שחקני הסגל לקבוצה למשחק.
 6. כל קבוצה בטורניר תהיה זכאית לקבל 4 ערכות שחקנים. כנ”ל לעניין הפרסים לקבוצות הזוכות.
 7. עלות ההרשמה לטורניר הינו בסך 200 ₪ לקבוצת בוגרים/ בוגרות ו-175 ₪ לקבוצות הנוער / נערות ומטה.
 8. כל קבוצה בטורניר תשחק לפחות 6 משחקים ( אלא אם בטורניר תהיה פחות מ- 32 קבוצות ).
 9. בטופס ההרשמה הקבוצתי יש למלא בצורה מלאה ומדויקת את פרטי הנרשמים ולצרף אישור הורה לקטין והצהרת בריאות. טופס הרשמה שישלח באופן חלקי לא ייענה על דרישה של הרשמה מלאה לליגה. במידה ושחקן יידרש להציג ת.ז יהיה עליו לעשות כן.
 10. קפטן הקבוצה משמש כנציג הקבוצה ורק הוא יכול לייצג את קבוצתו במקרים של ערעור או חוסר הסכמה.
 11. לא תותר מעורבות הורים / אוהדים בכל נושא או מקרה. בנוסף, חל איסור מוחלט להימצאות הורים וילדים ברחבי המגרשים. קבוצה שהורים או אוהדים מצדה יפריעו לשופט ולמהלך התקין של המשחק תודח מהליגה.
 12. הקבוצות חייבות להתייצב במגרש לפחות 5 דקות לפני שעת המשחק שנקבעה. קבוצה שלא תעמוד בכלל זה תספוג הפסד טכני. לוועדה המארגנת יש הזכות להפעיל שיקול דעת.
 13. ביטולים: המועד האחרון לביטול הרשמה הינו עד 7 ימים לפני תחילת הליגה, דאז יהיה החזר מלא של התשלום. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום
 14. לא יהיה ניתן במהלך הליגה לשנות את שחקני סגל הקבוצה ( אותם 5 שומים )
 15. קבוצה שלא תוכל לפתוח את משחקיה מפאת חוסר שחקנים, כל תוצאותיה בשלב הספציפי מבוטלות.
 16. חוקי המשחקים בטורניר יהיו בהתאם לחוקת המשחקים של 3*3 של פיב”א ובכפוף לשינויים המופיעים בתקנון זה.
 17. המשחק ישוחק בחצי מגרש כדורסל על סל אחד.
 18. למגרש יהיו מידות רגילות של מגרש כדורסל כולל קו זריקות העונשין (5.80 מטר), קו הקשת של שלוש הנקודות (6.75 מטר) וחצי העיגול מתחת לטבעת הסל (חצי העיגול בו לא ניתן עבירת תוקף).
 19. שופטי המשחק ימנו שופט אחד ושני שופטי מזכירות, שופט זמן ושופט טופס משחק. הערה: הנהלת הליגה יכולה להחליט למנות שני שופטי משחק.
 20. שתי הקבוצות תקיימנה חימום בו זמנית לפני המשחק.
 21. קביעת מי הקבוצה שתתחיל המשחק תעשה על ידי הטלת מטבע ייקבע איזו קבוצה תקבל את השליטה הראשונה הקבוצה שתזכה בהטלת המטבע תוכל לבחור באם לקבל את השליטה בתחילת המשחק או בתחילת הארכה אפשרית.
 22. קיימת צפייה ברורה לכבוד והתנהגות ספורטיבית במהלך המשחקים. שחקן / קבוצה שלא יעמדו בכלל זה עלולים להיות מוחקים על ידי הנהלת הליגה.
 23. המשחק חייב להתחיל עם שלושה (3) שחקנים על המגרש (לכל קבוצה).
 24. ניקוד : כל זריקה בתוך קשת ה-3 תזכה בנקודה אחת (1). כל זריקה מחוץ לקשת ה-3 תזכה בשתי נקודות (2). כל זריקה חופשית (קליעת עונשין) מוצלחת תזכה בנקודה אחת (1).
 25. זמני המשחק : כל משחק יהיה בן 10 דק’ ללא עצירת שעון המשחק וזאת רק במצבים של זריקות עונשין או “מצב מת” בו לא משוחק המשחק.
 26. הקבוצה המנצחת : הקבוצה שבתום זמן המשחק תוביל לפחות ב-נקודה אחת היא תהיה המנצחת במשחק או הקבוצה הראשונה שקולעת 21 נקודות או יותר.
 27. מצב של שוויון בתום הזמן החוקי : אם התוצאה היא שיווין בתום זמן המשחק, תקופת זמן נוסף תשוחק. תהייה הפסקה של דקה (1) אחת לפני תחילת הארכה. הקבוצה הראשונה שתקלע שתי (2) נקודות בהארכה תנצח במשחק.
 28. זריקות עונשין במהלך המשחק : קבוצה נמצאת במצב של “עבירות קבוצתיות” כאשר ביצעה שש (6) עבירות קבוצתיות במהלך המשחק, כלומר החל מהעבירה הקבוצתית ה – 7 ועד בכלל העונש יהיה 2 זריקות עונשין. בנוסף יינתנו זריקות עונשין במצבים של : א. עבירות במהלך זריקה לסל בתוך הקשת מזכות בזריקת עונשין אחת (1) ב. עבירות במהלך זריקה לסל מחוץ לקשת מזכות בשתי (2) זריקות עונשין. ג. עבירות במהלך זריקה לסל שהובילו לקליעת שדה מוצלחת, הסל ייחשב ותוענק בנוסף זריקת עונשין אחת (1).ד. העונש על עבירה טכנית יהיה זריקת עונשין 1 + שליטה בכדור. ה. העונש על עבירה בלתי ספורטיבית יהיה 2 זריקות עונשין + שליטה.
 29. “הימנעות” הינה מצב שבה קבוצה מתחמקת מלבצע פעולות לביצוע ניסיונות קליעה ולמעשה הינה מבזבזת את זמן המשחק מכל סיבה-שהיא. התחמקות הינה אסורה על-פי תקנון זה
 30. אם יש במגרש “שעון זריקות” קבוצה חייבת לנסות לזרוק לסל תוך 12 שניות. השעון יופעל כאשר הכדור נמצא בידיים של שחקני ההתקפה (בהתאם להחלפת הכדור עם שחקן ההגנה, או אחרי קליעה מוצלחת מהשדה מתחת לסל).
 31. אם במגרש אין “שעון זריקות” וקבוצה אינה מנסה מספיק לתקוף את הסל ( הימנעות בהתאם לסעיף 34 לתקנון ) , השופט ייתן להם אזהרה ע”י ספירה של חמש (5) שניות אחרונות.
 32. לאחר כל קליעה מוצלחת מהשדה או לאחר זריקת עונשין מוצלחת. שחקן מקבוצה שאינה קולעת, יחדש את המשחק ע”י כדרור או מסירת הכדור מתוך המגרש אחרי שקיבל מסירה טכנית (צ’ק) ע”י שחקן מהקבוצה המגינה.
 33. לאחר כל זריקה לא מוצלחת או זריקת עונשין אחרונה לא מוצלחת :א. אם קבוצת ההתקפה לוקחת כדור חוזר מהסל היא יכולה להמשיך לנסות לקלוע לסל בלי להחזיר את הכדור מחוץ לקשת. ב. אם קבוצת ההגנה לוקחת כדור חוזר מהסל היא חייבת להחזיר את הכדור מאחורי קשת ה-3 (ע”י מסירה או כדרור) ורק אז יותר לה לנסות ולקלוע.
 34. לאחר חטיפה, איבוד כדור ( מעבר כדור מקבוצה לקבוצה ) אם הנ”ל קורה בתוך הקשת חובה למסור/לכדרר את הכדור למקום במגרש מאחורי הקשת.
 35. העברת הכדור לחזקת כל אחת מהקבוצות בעקבות כל מצב של “כדור מת” / סל, תחל כשהכדור יועבר (בין שחקן של הקבוצה המגינה לשחקן של הקבוצה התוקפת) ע”י מסירה טכנית (צ’ק) מאחורי הקשת בחלק העליון של המגרש.
 36. שחקן נחשב שהינו “מאחורי הקשת” כאשר אף אחת מרגליו אינן בתוך הקשת ואף לא דורכות על הקשת.
 37. במצב של כדור ביניים קבוצת ההגנה תזכה בכדור.
 38. עם קבלת הצ’ק משחקן הגנה לא יכול שחקן ההתקפה שקיבל את מסירת הציק לזרוק את הכדור לסל (סל לא יחשב), על השחקן לבצע פעולה נוספת (הקפצה או מסירה).
 39. החילוף אפשרי לכל קבוצה כאשר הכדור יהיה “כדור מת” ואך ורק מחוץ לקו 3 הנקודות.
 40. לכל קבוצה מוענק פסק זמן אחד בכל משחק ולמשך של 30 שניות. שחקן יכול לבקש פסק זמן במצב של “כדור מת.”
 41. הקבוצות הנרשמות יחולקו בסיבוב המוקדם לבתים של 4 קבוצות ( בליגה בה יהיו 32 קבוצות ) . המשחקים בכל בית ישוחקו בשיטה של ליגה בת שני סיבובים.
 42. ניצחון בשלב הבתים יהיה שווה ל-2 נקודות לקבוצה המנצחת ו-1 נקודה לקבוצה המפסידה.
 43. לאחר שני סיבובי משחקים בכל בית מסתיים שלב הבתים, כאשר לשלב המשחקים הבא יעלו שתי הקבוצות הנמצאות במקום הראשון והשני של בית.
 44. בכל במקרה של שוויון נקודות בין 2 קבוצות או יותר יקבע המיקום הסופי על פי המנצחת בין הקבוצות, במקרה של שוויון נקודות וניצחונות בין 2 קבוצות או יותר יקבע הדירוג על פי הסדר הבא :    א.על פי הפרש הסלים הטוב ביותר ביניהם. ב. על פי סך סלי הזכות הגבוהים ביותר מכל המשחקים. ג. על פי סך סלי החובה הנמוכים ביותר מכל המשחקים.
 45. שיטת המשחקים שלאחר שלב הבתים תהיה בשיטת ” נוק-אוט” , קרי קבוצה מנצחת ממשיכה וקבוצה שהפסידה סיימה את חלקה בליגה.
 46. קבוצה שתחרוג מטעמים ספורטיביים (בכפוף להחלטת הוועדה המארגנת) תוצא מהטורניר ולא יוחזרו דמי ההרשמה.
 47. כל קבוצה רשאית להגיש ערעור עד 30 דקות לאחר תום משחקה.
 48. הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לפסול קבוצה ולמנוע ממנה את המשך ההשתתפות בטורניר במקרים של עבירות משמעת קיצוניות או לחילופין מילולית או פיזית כלפי שחקני הקבוצה היריבה, השופטים, משקיפים ו/או כל גורם אחר.
 49. חריגי גיל: לא יתאפשר רישום של חריגי גיל. ילידי דצמבר אינם נחשבים חריגי גיל.
 50. הליגה תעביר את ההודעות בדבר : שינויים / עדכונים / לוחות זמנים באמצעות אתר הליגה המופיע בכתובת :WWW.IBBA-IS.COM באחריות הבלעדית של המשתתפים והמשתתפות להיות מעודכנים בנושאים הללו באמצעות האתר – לא תתקבל טענת “אי-ידיעה” בשל אי צפייה באתר.