הרשמה לטורניר

הרשמה לליגת 3X3 ישראל

עלות תשלום עבור השתתפות לכל קבוצה בקטגוריות הבאות: ילדים / ילדות / נערים / נערות / נוער הנו 175 ש”ח.

התשלום כולל ערכה לכל משתתף ופרסים יקרי ערך למנצחים